تماس با ما پیوندها گالری تصاویر مقالات آثار زندگینامه صفحه اصلی
   
 
◄ بدل پوشی: آشوب سازی در ایدئولوژی جستاری در باب بدل پوشی با نگاهی به «افسانه های آذربایجان» بازنگاشت صمد بهرنگی

این مقاله سعی دارد نشان دهد بدل پوشی به مثابه امری نمایشی،‏ چگونه قادر است نشانه های تثبیت شده بوسیله ایدئولوژی را به چالش بکشد و در جهت نیل به این مقصود نمونه های بدل پوشی در افسانه های آذربایجان بررسی شده اند. ابتدا برای تبیین روش و نظریه های بنیانی مقاله،‏ ایدئولوژی و روند طبیعی سازی مورد مطالعه قرار گرفته اند و آرای آلتوسر راهگشای این مسیر بوده است.

سپس،‏ نظر وی مبنی بر وقوع واکنش هایی بر ضد ایدئولوژی،‏ در ادبیات شفاهی پیگیری می‌شود و بدل پوشی در سه گونه مردپوشی،‏ کچل پوشی و درویش پوشی،‏ به عنوان اشکالی از این واکنش های ضد ایدئولوژیک،‏ در افسانه های آذربایجان مورد تحلیل قرار می گیرد. در هر یک از این سه گونه این مساله مدنظر بوده است که بدل پوشی چگونه می تواند بحران آسیب زای دسته بندی بیافریند و نشانه های طبیعی سازی شده و تثبیت شده در مورد جنس و جنسیت،‏ طبقات اجتماعی و روش های روایی کهن را به چالش کشیده و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید ارائه کند. از رهگذر پژوهش حاضر این یافته حاصل گردید که بدل پوشی توان بازشناخت ساختارهای ازلی - ابدی طبیعی شده،‏ ساختارزدایی از آن ها و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید را داراست.

دانلود مقاله

خلاصه‌ای از مقاله
نوشته: نغمه ثمینی، سیاوش مسرور آقازاده، احسان دیانی،
نشریه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، زمستان 1389

 

 
خدمات طراحی گرافیک، طراحی لوگو, طراحی بروشور, طراحی کاتالوگ, طراحی تابلو
 
 
 

"کلیه حقوق برای صاحبین آثار محفوظ است"
گرافیک سایت:
مهدی محجوب